خرید اپل ایدی معتبر

آیا می توانم چندین شناسه اپل داشته باشم؟ می توانید چندین شناسه اپل ایجاد کنید ، اما بهتر است با یک حساب کاربری خود را بچسبانید. اگر می خواهید همه سرویس های اپل خود به درستی کار کنند و دستگاه های شما همگام شوند ، باید حتماً از همان اپل ایدی در هر کجا وارد…